Scholing Wondzorg bij Decubitus

Op donderdag 30 mei verzorgt Nancy Woerts een waardevolle scholing waarin ze je alles leert over decubituswonden; wat zie je, wat moet je doen en wat is in welke situatie het juiste product?

Meer informatie en inschrijven

Steeds een stapje groener

Green Buzz

Steeds een stapje groener

Als familiebedrijf nemen wij al jarenlang onze eigen verantwoordelijkheid om te verduurzamen en te zorgen voor de volgende generatie.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, kijken voortdurend kritisch hoe het beter en steeds een stapje groener kan, nemen concrete stappen om onze impact op het milieu te verminderen en om duurzame oplossingen te bieden; zowel voor onze eigen medewerkers

 

en organisatie als voor onze klanten in de zorg en de samenleving. Wij werken bijvoorbeeld aan het terugdringen van energieverbruik, aan optimaal (her)gebruik van zorghulpmiddelen en onderdelen en het verminderen van CO2-uitstoot.

Green Deal Zorg en FBSD

Om onze ambities op dit vlak officieel kracht bij te zetten heeft Doove Care Groep zich aangesloten bij de Green Deal. Wij zetten ons daarbij in voor CO2 reductie, circulair werken en het creëren van een gezonde leefomgeving binnen en buiten zorginstellingen.

Als familiebedrijf hebben wij ook de belofte van Family Business for Sustainable Development (FBSD) ondertekend. Samen met meer dan 300 familiebedrijven wereldwijd verbinden wij ons aan de commitment ons in te zetten voor concrete, meetbare bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) om een duurzame toekomst te creëren en een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.

Levensduur hulpmiddelen verlengen

Om duurzaam met geld en middelen om te gaan streven wij ernaar een hulpmiddel zo lang mogelijk optimaal te gebruiken. Om te zorgen dat een hulpmiddel op de juiste manier wordt gebruikt maken wij instructievideo’s en maken producttrainingen deel uit van ons scholingsprogramma. Daarnaast voeren we preventief en correctief onderhoud en keuringen uit om de levensduur van hulpmiddelen maximaal te benutten.

Hulpmiddelen die na inname terugkomen op onze locatie worden eerst schoongemaakt, uitvoerig nagelopen en indien nodig gerepareerd. Zo houden we de hulpmiddelen zo lang mogelijk veilig (her)inzetbaar.

Keurmeester Zorghulmiddelen Moment scaled

Eigen verbruik en CO-2 uitstoot verminderen

Bij de bouw van ons productiepand in 2006 is al rekening gehouden met energiebeheer door de installatie van een warmte terugwinapparaat. De afgelopen jaren hebben we verdere stappen genomen om ons productie- en kantoorpand te verduurzamen. Er is LED verlichting en HR glas geïnstalleerd, de kozijnen zijn duurzaam gerenoveerd en de daken staan vol zonnepanelen. Aan beide panden is energielabel A toegekend.

In ons streven om onze CO2-uitstoot te verminderen worden de routes van onze servicemedewerkers en afleveraars zo efficiënt mogelijk gepland en worden zij ’s nachts bevoorraad. Daarnaast is de verduurzaming van ons wagenpark ingezet en rijden onze eerste elektrische bedrijfsbussen door Nederland.

Onze importschappen

Als totaalleverancier kunnen wij alle hulpmiddelen en accessoires leveren die er in Nederland verkrijgbaar zijn.
Ons eigen assortiment hulpmiddelen bestaat uit kwalitatief hoogwaardige merken die wij exclusief in Nederland vertegenwoordigen. Bij het selecteren van nieuwe producten vinden we het belangrijk dat ze in Europa worden geproduceerd, vervaardigd zijn van duurzame materialen en voorzien zijn van vervangbare en/of uitwisselbare onderdelen.

LINA 6 breed
Depotlocatie

Zorghulpmiddelen slim inzetten en onderling delen via depotbeheer

Als familiebedrijf hebben wij een lange termijn visie op de uitdagingen van de zorg en de rol die wij kunnen vervullen om de zorg beter te maken. Door depotbeheer een centrale rol te geven in het hulpmiddelenbeheer helpen wij zorgorganisaties om efficiënter gebruik te maken van de aanwezige zorghulpmiddelen door ze onderling te delen. Hulpmiddelen die op de ene locatie niet meer nodig zijn worden opgehaald, grondig gereinigd, onderhouden en in ons depot geplaatst. Vervolgens is het hulpmiddel weer via KIS/Scan&Go app te reserveren en leveren wij het af op de gewenste locatie. Hierdoor verkleinen we niet alleen de CO-2 footprint maar gaat we ook duurzaam met gemeenschapsgeld om.

Afval verminderen

Door de digitalisering van onze bedrijfs-, bestel- en facturatieprocessen is het gebruik van papier geminimaliseerd. Hulpmiddelen worden door ons zoveel mogelijk onverpakt vervoerd en afgeleverd. Het restafval wordt zorgvuldig gescheiden en afgevoerd in de verschillende afvalstromen.
Wanneer een hulpmiddel niet meer in aanmerking komt voor verstrekking, doneren wij deze aan goede doelen. Hulpmiddelen die niet meer ingezet kunnen worden, worden gedemonteerd en afgevoerd. Alle nog bruikbare onderdelen worden apart gehouden en weer hergebruikt.

Papier verminderen 1