Niet kopen, maar delen! Ook als het om zorghulpmiddelen gaat.

Samen met Ipse de Bruggen leggen we in het webinar op 25 juni uit wat het betekent als je depotbeheer een centrale plek geeft binnen de zorgorganisatie.

Meer informatie en inschrijven

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Doove Care Groep levert en beheert zorghulpmiddelen en diensten om de zorg beter te maken. In ons kwaliteitsbeleid staan klantgerichtheid en productkwaliteit centraal.

Klantgerichtheid wordt bereikt door een optimale communicatie na te streven met zowel de klant als intern binnen de eigen organisatie. De “Doove Care Groep Blauwdruk” is daar bij ons uitgangspunt. In de blauwdruk -die breed gedragen wordt door alle afdelingen binnen ons bedrijf- staan alle kernwaarden en statements waaraan wij ons als bedrijf committeren. Essentieel is dat de blauwdruk voor iedereen in de organisatie helder en duidelijk is. De blauwdruk wordt daarom uitgelegd bij het in diensttreden, komt aan de orde in afdelingsoverleggen en individuele gesprekken met werknemers.
Productkwaliteit wordt bereikt door kennis en ervaring te combineren met een gestructureerde wijze van werken.

Doove Care Groep wil zich in de markt onderscheiden door

  • het welzijn van de cliënt centraal te stellen, door snel en deskundig te werken
  • de fysieke belasting van de zorgverlener tot een minimum te beperken door inzet van zorghulpmiddelen
  • in te spelen op de wensen en behoeften van de zorginstelling en klanten
  • een optimale klantervaring volgens onze Blauwdruk
  • een actief kwaliteits- en milieubeleid
  • een innovatieve en inspirerende opstelling

Keurmerken 

Doove Care Groep is gecertificeerd voor de keurmerken ISO 9001:2015 en Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH).

ISO 9001:2015 
Doove Care Groep heeft het kwaliteitsbeleid geborgd door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem conform de eisen van ISO 9001:2015. Werkstructuren overeenkomstig deze norm verbeteren de bedrijfsprocessen binnen de organisatie. De procedures die deze processen omschrijven worden voortdurend geëvalueerd en indien nodig verbeterd. De directie ziet er op toe dat het kwaliteitsmanagementsysteem wordt uitgevoerd en stelt middelen ter beschikking om een optimaal functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem te bewerkstelligen.

Certificaat ISO 9001:2015

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen
Doove Care Groep is NKH- gecertificeerd en opgenomen in het register Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen.
Bedrijven met het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen zijn gegarandeerd deskundig, betrouwbaar en transparant en voldoen aan alle strenge kwaliteitseisen die de Stichting Kwaliteitsbevordering voor de Hulpmiddelenbranche oplegt aan de bedrijven.

Certificaat NKH

Medical Device Regulation (MDR)

Vanaf 26 mei 2021 is de Medical Devices Regulation (MDR) van kracht. De MDR is een Europese verordening die is bedoeld voor het verbeteren van de productveiligheid voor patiënten en het reguleren van de Europese markt voor medische hulpmiddelen.
Als leverancier van zorghulpmiddelen zijn wij MDR proof en informeren wij u in onderstaande notitie graag over de acties die wij en zorginstellingen moeten nemen om te voldoen aan de verordening en hoe wij zorginstellingen met kant en klare oplossingen kunnen helpen.

Notitie MDR